Шалімова Олена Іванівна - інструктор з фізичної культури

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Інструктор з фікультури:


- Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, зміцненні психічного здоров'я. Виявляє причини, що перешкоджають становленню особистості дитини.

- Проводить фізичне виховання дітей відповідно до діючих програм та методик для дітей дошкільного віку.

- Визначає завдання і зміст кожного конкретного заняття з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних психофізичних здібностей і самопочуття дітей.


- Надає необхідну диференційовану допомогу дітям під час опанування навичок у рухливих іграх, гімнастиці тощо.

- Забезпечує повну безпеку дітей під час фізичних занять на майданчику, у спортивній залі, не допускає їх перевтоми чи переохолодження, за необхідності надає першу медичну допомогу.

- Постійно стежить за санітарно-гігієнічним станом місць, де здійснюється фізичне виховання.

- Проводить консультації для вихователів і батьків з мето¬дики навчання фізично-спортивної діяльності, її профілактично- оздоровчого значення, з правил безпеки.

- Розробляє пропозиції щодо удосконалення фізично- оздоровчої роботи.

- Спільно з медичними працівниками контролює стан фізич¬ного здоров'я дітей.

- Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дити¬ни, постійно підвищує свій професійний рівень.